Korentoart Ry.

Korentoart tarjoaa laadukasta taidetta lisäämään hyvinvointia ja avartamaan maailmankatsomusta.